Plast, papper eller tyg

specialtypapers_2Plastpåsar känns för många som en miljöovänlig produkt. Plast i allmänhet faktiskt och därför ser många konsumenter papperspåsen som mer miljövänlig och butikskedjorna hänger på. Men är papperspåsarna bättre ur miljöhänseende? Både ja och nej. Bland annat Waste, en brittisk branschorganisation, har studerat de olika påsarnas för- och nackdelar.

Plastpåsar av idag använder 70 % mindre plast än de för 20 år sedan men är fortsatt tillverkade av politylen som framställs av en icke förnybar olja och som kräver energi vid tillverkningen. Idag är de dock till stor del återvinningsbara och konsumenterna börjar att bli bättre på att återvinna men människan måste bli än bättre; de allra flesta plastpåsarna hamnar än idag på avfallsdeponier och det tar flera hundra år för dem att brytas ned. Men med mer återvinning minskar resursanvändningen och miljöpåverkan minskas; en plastpåse som lämnas på en återvinningsstation blir till ny plast. En plastpåse som behålls hemmavid blir ofta soppåse och bränns sedan upp med övriga sopor och blir fjärrvärme.

Papperspåsarnas ursprung är i förnybara källor och de kan brytas ned, komposteras och återvinnas. Men tillverkningen av papperspåsar kräver långt mer energi och transporter än för påsarna i plast. Det finns inte heller lika många sätt att återanvända en papperspåse utan den hamnar allt som oftast på en avfallsdeponi där de snabbt bryts ned och släpper ut metan, växthusgasen.

Så svaret på om plastpåsen eller papperspåsen är bäst för miljön är ingen. Ingen är bäst. Det för tankarna till tygpåsarna. De används många gånger och har således längre livslängd vilket är bra för miljön. Tyvärr är inte heller denna produkt helt optimal ur miljöhänseende men med det arbete som idag görs runt om i världen med ekologisk bomull och vattenförsörjning så kommer förhoppningsvis denna produkt att utklassa de andra vad det lider. Dessutom är tygpåsen ett väldigt ekonomiskt alternativ för företaget; en påse som används om och om igen påverkar kassan positivt.