Miljövänligt material

eco-friendly_packaging_materialDe allra flesta tygpåsar görs av bomull och vill man visa att företaget värnar om miljön, människorna bakom produkten och jordklotets framtid rekommenderas att köpa tygpåsar av miljöklassificerad bomull. Väljer företaget en ekologisk tygpåse är den tillverkad i ekologiskt odlad bomull. Varför inte ta det ett steg längre genom att använda sig av ett miljöcertifierat tryckeri? Ett miljöcertifierat tryckeri använder sig av färger utan pvc och ftalater och som kund kan man även kräva att det skall vara miljödiplomerat – då får man ett tryckeri som ser över sina utsläpp, sin energiåtgång och mycket annat.

En tygpåse kan också vara märkt med Fairtrade vilket betyder att bonden får bättre betalt för sin bomull och att regler uppnås avseende till exempel kemikaliehantering. Fairtrade är inte synonymt med miljöcertifiering eller ekologiskt odlad bomull.

Det kan även finnas andra aspekter att ta hänsyn till som mänskliga rättigheter. Amensty har en tygpåse som tagits fram tillsammans med Another Textile Company vilket arbetar för en produktion som tar hänsyn till människor och miljö.

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner. Odlingen kräver omfattande sötvattenmängder; det kan krävas upp till 29.000 liter vatten för att producera ett kilo bomull! Detta leder till att områdena konstbevattnas eftersom det ofta råder brist på sötvatten – vilket kan ses i att många människor lider stor brist på rent dricksvatten. Det naturliga ekosystemet påverkas av att vattenresurserna utnyttjas och områdena lider brist på grund- och ytvatten. Dessutom används bekämpningsmedel som förgiftar kringliggande områden och vatten som rinner nedströms. Jorden degraderas på grund av försaltning och erosion och jordbrukare och arbetare som exponeras för kemikalierna drabbas av illamående, sjukdomar och dödlighet.

För att komma tillrätta med bomullsodlingens baksida arbetar WWF och IKEA sedan 2006 med ett projekt som ska stötta odlare som satsar på en grönare och mer miljövänlig bomull. Vattenanvändningen, och användningen av kemikalier och konstgödning skall minskas, och företrädelsevis skall organiska bekämpningsmaterial användas för att bekämpa skadeinsekter. Även familjernas inkomster skall höjas för att undvika barnarbete och skuldsatta jordbrukare.

Hjälp människan och naturen – välj ekologiskt.